Hải sản khô đông lạnh

Cá Tuyết Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Cá Hồi Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Cá Thu Khô

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Cá Kho

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Chình Hoa

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Chình Biển

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Bò Giáp

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Ngừ

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Hồi

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Mặt Quỷ

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Giò

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Chim Biển

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Đỏ

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Xanh

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Sao

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Cọp

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Sủ Sao

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Hồng Biển

Mua ngay

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com