Hải sản khô đông lạnh


Hải sản khô đông lạnh

Trứng Cá Hồi Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Sò Đỏ Đông Lạnh

500.000 VNĐ / KG
Hải sản khô đông lạnh

Cồi Sò Điệp Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Cá Tuyết Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Cá Hồi Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Chả Cá Thu Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Chả Mực Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Mực Ống Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Mực Trứng Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Tôm Nõn Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Tôm Sú Nguyên Con Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Tổ Huyết Yến

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Tổ Yến Trắng

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Vi Cá Khô

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Ruốc Cá Hồi

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Cá Thu Khô

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Nước Mắm Nêm

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Mắm Tép Trưng

Mua ngay

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com