Hải sản nước mặn/ nước nợ


Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Chình Hoa

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Chình Biển

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Bò Giáp

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Ngừ

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Hồi

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Mặt Quỷ

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Giò

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Chim Biển

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Đỏ

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Xanh

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Sao

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Song Cọp

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Sủ Sao

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Hồng Biển

Mua ngay
Hải sản nước mặn/ nước nợ

Cá Vược

Mua ngay

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com