Hải sản vỏ cứng nhập khẩu


Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Sò Điệp Nhật

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Cá Bơn HQ

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Vẹm Xanh

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Ghẹ Nâu Canada

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Cua Alaska đỏ

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Cua Alaska xanh

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Tôm Alaska

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Cua Canada

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Tu Hài Canada

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Hầu Sữa Canada

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Bào Ngư HQ

Mua ngay

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com