Hải sản vỏ cứng nội địa


Hải sản vỏ cứng nội địa

Ba Ba

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Cua Gạch Không Dây

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Cua Thịt Không Dây

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Ghẹ Xanh Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Lớt Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Rảo Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Sú Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Càng Xanh

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Hùm Bông

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Hùm Tre

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Hầu Sữa Sạch

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Mũ Ni Đỏ

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Mũ Ni Trắng

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Mũ Ni Hoa

Mua ngay

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com