SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

Địa chỉ: Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: (0225) 3.628.666 - Fax:

Hotline: 0919 456 869

Website: haidangseafood.com

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com