Tôm


Hải sản khô đông lạnh

Tôm Nõn Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Tôm Sú Nguyên Con Đông Lạnh

Mua ngay
Hải sản khô đông lạnh

Tôm Khô

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nhập khẩu

Tôm Alaska

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Lớt Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Rảo Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Sú Bơi

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Càng Xanh

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Hùm Bông

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Hùm Tre

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Mũ Ni Đỏ

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Mũ Ni Trắng

Mua ngay
Hải sản vỏ cứng nội địa

Tôm Mũ Ni Hoa

Mua ngay

SIÊU THỊ HẢI SẢN HẢI ĐĂNG

  • Số 35 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng
  • Điện thoại: (0225) 3.628.666
  • seafood@haidangplaza.vn
  • https://haidangseafood.com